ID12-216. Một phân tử ADN “mẹ” tự nhân đôi k lần liên tiếp thì số ADN

Một phân tử ADN “mẹ” tự nhân đôi k lần liên tiếp thì số ADN “con, cháu” có thể là:

A. k.

B. 2k.

C. 2k.

D. k2.

Lời giải

Công thức tính số ADN con tạo ra sau k lần nhân đôi là 2k

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận