ID12-107. Khi phân tích % nuclêôtit của vật chất di truyền ở các loài sinh vật

Khi phân tích % nuclêôtit của vật chất di truyền ở các loài sinh vật khác nhau người ta thu được bảng số liệu sau:

LoàiAGTXU
I212921290
II292129210
III212129290
IV212902921
V212902129

Với bảng số liệu này, hãy cho biết trong các nhận định sau đây có bao nhiêu nhận định là đúng?

I. Vật chất di truyền ở loài III có cấu trúc ADN hai mạch.

II. Vật chất di truyền ở loài IV và loài V là ARN, nhưng ở loài IV ARN có 2 mạch, còn ở loài V ARN có 1 mạch.

III. Xét theo mức độ tiến hóa của loài thì I = II > III > V

IV. Xét về tính bền của vật chất di truyền khi tăng dần nhiệt độ thì loài I > II > III

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Lời giải

I. sai. Loài III: A ≠ T, G ≠ X

II. đúng. Loài IV và V có vật chất di truyền là ARN vì có U, không có T. Loài IV có A = U, G = X nên là mạch kép, loài V có A ≠ U, G ≠ X nên là mạch đơn

III. đúng. I và II là ADN mạch kép tiến hóa hơn, III là ADN mạch đơn, V là ARN kém tiến hóa hơn

IV. đúng. I và II cùng là ADN mạch kép nhưng loài I có nhiều cặp G-X hơn nên bền hơn, III có 1 mạch nên kém bền hơn I và II

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận