ID12-106. 4 đoạn phân tử ADN mạch kép có trình tự các nuclêôtit trong mạch

4 đoạn phân tử ADN mạch kép có trình tự các nuclêôtit trong mạch mã gốc như sau:

Phân tử ADN 1: 3’ATTGAXATAT 5’

Phân tử ADN 2: 3’AGTGAXAXGT 5’

Phân tử ADN 3: 3’ATXGAXATAT 5’

Phân tử ADN 4: 3’ATXTAXATAT 5’

Đoạn phân tử ADN nào có tính ổn định cao nhất khi chịu tác động bởi nhiệt độ?

A. Phân tử ADN 3.

B. Phân tử ADN 1.

C. Phân tử ADN 4.

D. Phân tử ADN 2

Lời giải

Xét tỉ lệ \(\frac{{A + T}}{{G + X}}\) ở các phân tử này:

Phân tử ADN 1: 3’ATTGAXATAT 5’ → \(\frac{{A + T}}{{G + X}} = 4\)

Phân tử ADN 2: 3’AGTGAXAXGT 5’→ \(\frac{{A + T}}{{G + X}} = 1\)

Phân tử ADN 3: 3’ATXGAXATAT 5’→ \(\frac{{A + T}}{{G + X}} = \frac{7}{3}\)

Phân tử ADN 4: 3’ATXTAXATAT 5’→ \(\frac{{A + T}}{{G + X}} = 4\)

Càng nhiều liên kết hiđrô thì nhiệt độ nóng chảy càng tăng → Tỉ lệ các loại (A+T)/ tổng nuclêôtit càng cao → liên kết hiđrô càng ít → nhiệt độ nóng chảy càng giảm.

Đoạn phân tử ADN 2 sẽ ổn định nhất khi chịu tác động của nhiệt độ vì tỉ lệ G-X lớn.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận