ID12-105: Nhiệt độ làm tách hai mạch của phân tử ADN được gọi là nhiệt độ

Nhiệt độ làm tách hai mạch của phân tử ADN được gọi là nhiệt độ nóng chảy. Dưới đây là nhiệt độ nóng chảy của ADN ở một số đối tượng sinh vật khác nhau được kí hiệu từ A đến E như sau: A = 36oC; B = 44oC; C = 55oC; D = 84oC; E = 71oC. Trình tự sắp xếp các loài sinh vật nào dưới đây là đúng nhất liên quan đến tỉ lệ các loại (A+T)/ tổng nuclêôtit của các loài sinh vật nói trên theo thứ tự giảm dần?

A. D → B → C → E → A

B. A → B → C → E → D

C. A → E → C → B → D

D. D → E → B → A → C

Lời giải

A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô.

G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô.

Càng nhiều liên kết hiđrô thì nhiệt độ nóng chảy càng tăng → Tỉ lệ các loại (A+T)/ tổng nuclêôtit càng cao → liên kết hiđrô càng ít → nhiệt độ nóng chảy càng giảm.

Vậy trình tự sắp xếp theo nhiệt độ nóng chảy tăng là : A → B → C → E → D

→ Vậy trình tự sắp xếp theo tỉ lệ (A+T)/ tổng số nu giảm dần là A → B → C → E → D

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận