Giải Ngữ Văn 10 – Cánh diều

NGỮ VĂN TẬP 1
Thần thoại và sử thi
Hê-ra-clet đi tìm táo vàng
Chiến thắng Mtao Mxây
Thần trụ trời
Ra-ma buộc tội
Thực hành tiếng việt trang 32
Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội
Thuyết trình về một vấn đề xã hội
Tự đánh giá trang 40
Thơ Đường luật
Cảm xúc mùa thu
Tự tình
Câu cá mùa thu
Thực hành tiếng Việt trang 51
Viết Báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề
Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề
Tự đánh giá trang 59
Kịch bản chèo và tuồng
Xúy Vân giả dại
Mắc mưu Thị Hến
Thị Mầu lên chùa
Thực hành tiếng việt trang 82
Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm
Thảo luận về một vấn đề có những ý kiến khác nhau
Tự đánh giá trang 89
Văn bản thông tin
Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam
Những điều cần chú ý khi tham gia lễ hội Đền Hùng
Lễ hội dân gian đặc sắc của dân tộc Chăm ở Ninh Thuận
Thực hành tiếng việt trang 105
Viết Bản nội quy, hướng dẫn nơi công cộng
Viết bài luận về bản thân
Thuyết trình và thảo luận về một địa chỉ văn hóa
Tự đánh giá trang 116
Ôn tập và tự đánh giá cuối Học kỳ I
Nội dung ôn tập HK1
Tự đánh giá cuối học kì I
NGỮ VĂN TẬP 2
Thơ văn Nguyễn Trãi
Nguyễn Trãi – cuộc đời và sự nghiệp
Đại cáo bình Ngô
Gương báu khuyên răn
Thực hành tiếng Việt trang 20
Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội
Thuyết trình và thảo luận về một vấn đề xã hội
Tự đánh giá trang 30
Tiểu thuyết và truyện ngắn
Kiêu binh nổi loạn
Người ở bến sông Châu
Hồi trống cổ thành
Thực hành tiếng Việt trang 54
Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện
Giới thiệu, đánh giá về một tác phẩm truyện
Tự đánh giá trang 66
Thơ tự do
Đất nước
Lính đảo hát tình ca trên đảo
Đi trong hương tràm
Mùa hoa mận
Thực hành tiếng Việt trang 79
Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ
Giới thiệu, đánh giá một tác phẩm thơ
Tự đánh giá trang 88
Văn bản nghị luận
Bản sắc là hành trang
Gió thanh lay động cành cô trúc
Đừng gây tổn thương
Thực hành tiếng Việt trang 105
Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học
Giới thiệu, đánh giá vẻ đẹp của tác phẩm văn học
Tự đánh giá trang 113
Ôn tập và tự đánh giá cuối Học kỳ II
Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 2
Tự đánh giá cuối học kì 2