Giải Ngữ Văn 10 – Chân trời sáng tạo

NGỮ VĂN 10 TẬP 1
Bài 1: Tạo lập thế giới (Thần thoại)
Thần trụ trời
Prô-mê-tê và loài người
Đi săn mặt đất
Thực hành tiếng Việt trang 19
Cuộc tu bổ lại các giống vật
Viết văn bản nghị luận phân tích và đánh giá một truyện kể
Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một truyện kể
Ôn tập trang 34
Bài 2: Sống cùng kí ức của cộng đồng (Sử thi)
Săn chiến thắng Mtao Mxây
Gặp Ka-ríp và Xi-la
Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê
Thực hành tiếng Việt trang 50
Đăm Săn chinh phục Nữ thần Mặt Trời
Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội
Thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng phương pháp giao tiếp phi ngôn ngữ
Ôn tập trang 62
Bài 3: Giao cảm với thiên nhiên (Thơ)
Hương Sơn phong cảnh
Thơ duyên
Lời má năm xưa
Thực hành tiếng Việt trang 71
Nắng đã hanh rồi
Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một bài thơ
Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một bài thơ
Ôn tập trang 79
Bài 4: Những di sản văn hóa (Văn bản thông tin)
Tranh Đông Hồ – Nét tinh hoa của văn hóa dân gian Việt Nam
Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống Thêm một bản dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nhật
Lí ngựa ô ở hai vùng đất
Thực hành tiếng Việt trang 90
Chợ Nổi – nét văn hóa sông nước miền Tây
Viết báo cáo kết quả nghiên cứu có sử dụng trích dẫn, cước chú và phương tiện hỗ trợ
Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu
Ôn tập trang 107
Bài 5: Nghệ thuật truyền thống (chèo/tuồng)
Thị Mầu lên chùa
Huyện Trìa xử án
Đàn Ghi-ta phí lõm trong dàn nhạc cải lương
Thực hành tiếng Việt trang 127
Xã trưởng – Mẹ Đốp
Huyện Trìa, Đế Hầu, Thầy Nghêu mắc lỡm Thị Hến
Viết một bản nội quy nơi công cộng
Thảo luận về một vấn đề có ý kiến khác nhau
Ôn tập trang 148
Ôn tập cuối Học kỳ I
Ôn tập cuối học kì 1
NGỮ VĂN 10 TẬP 2
Bài 6: Nâng niu kỉ niệm (Thơ)
Chiếc lá đầu tiên
Tây Tiến
Dưới bóng hoàng lan
Thực hành tiếng Việt trang 15
Nắng mới
Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm trữ tình
Giới thiệu, đánh giá nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm văn học
Nghe và nắm bắt ý kiến, quan điểm của người nói; nhận xét, đánh giá về ý kiến, quan điểm đó
Ôn tâp trang 28
Bài 7: Anh hùng và nghệ sĩ (Văn bản nghị luận - tác giả Nguyễn Trãi)
Bình Ngô đại cáo
Thư lại dụ Vương Thông
Bảo kính cảnh giới
Thực hành tiếng Việt trang 44
Dục Thuý sơn
Nguyễn Trãi – Nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ
Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay quan niệm
Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội
Ôn tập trang 58
Bài 8: Đất nước và con người (Truyện)
Đất rừng phương Nam
Giang
Xuân về
Thực hành tiếng Việt trang 77
Buổi học cuối cùng
Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm tự sự hoặc tác phẩm kịch
Giới thiệu, đánh giá nội dung, nghệ thuật của một tác phẩm tự sự hoặc tác phẩm kịch
Ôn tập trang 89
Bài 9: Khát vọng độc lập và tự do (Văn bản nghị luận)
Hịch tướng sĩ
Nam quốc sơn hà – Bài thơ thần khẳng định chân lí độc lập của đất nước
Đất nước
Thực hành tiếng Việt trang 100
Tôi có một giấc mơ
Viết bài luận về bản thân
Thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ
Ôn tập trang 113
Ôn tập cuối Học kì II
Ôn tập cuối học kì 2