Giải Bài 45: Lực cản của nước – Kết nối tri thức

Mở đầuTrong hai phương tiện ở trên thì tàu ngầm có tốc độ nhỏ hơn nhiều. Tại sao?

Trong hai phương tiện ở trên thì tàu ngầm có tốc độ nhỏ hơn nhiều. Tại sao

Lời giải:

Trong hai phương tiện ở trên thì tàu ngầm có tốc độ nhỏ hơn nhiều vì tàu ngầm chịu lực cản của nước và làm nó di chuyển chậm hơn.

I. Thí nghiệm về lực cản của nước

Hoạt độngThí nghiệm về lực cản của nước

Lời giải:

Các bạn học sinh sẽ được giáo viên cho làm thực hành

Câu hỏi 1Tại sao khi có nước trong hộp thì số chỉ lực kế lớn hơn khi chưa có nước trong hộp?

Tại sao khi có nước trong hộp thì số chỉ lực kế lớn hơn khi chưa có nước trong hộp

Lời giải:

Khi có nước trong hộp thì số chỉ lực kế lớn hơn khi chưa có nước trong hộp vì lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí.

Câu hỏi 2Tìm hiểu thêm ví dụ về lực cản vật chuyển động trong nước.

Lời giải:

– Thả hòn bi trong không khí và trong nước ở cùng một độ cao.

– Ta thấy hòn bi thả trong không khí sẽ rơi nhanh hơn hòn bi thả trong nước do lực cản của nước tác dụng vào hòn bi lớn hơn lực cản của không khí tác dụng vào hòn bi.

Tìm hiểu thêm ví dụ về lực cản vật chuyển động trong nước

II. Lực cản của nước có đặc điểm gì?

Hoạt độngHãy nghĩ cách dùng hai tấm cản có kích thước khác nhau chứng tỏ đặc điểm trên của lực cản của nước.

Lời giải:

Hãy nghĩ cách dùng hai tấm cản có kích thước khác nhau chứng tỏ đặc điểm trên của lực cản của nước

– Thả một tờ giấy phẳng và một tờ giấy được vo tròn xuống nước.

=> Tờ giấy vo tròn nhanh chóng chìm xuống nước, còn tờ giấy phẳng không chìm được xuống nước (nổi trên mặt nước), do diện tích mặt cản của tờ giấy phẳng lớn nên độ lớn lực cản của nước tác dụng lên tờ giấy phẳng mạnh.

Em có thể: Dùng khái niệm lực cản của nước để giải thích một số hiện tượng có liên quan trong đời sống.

Lời giải:

– Tàu ngầm có tốc độ nhỏ hơn máy bay vì tàu ngầm chịu tác dụng lực cản của nước và làm nó di chuyển chậm hơn.

Dùng khái niệm lực cản của nước để giải thích một số hiện tượng có liên quan trong đời sống

– Vận động viên bơi lội giữ cơ thể thăng bằng khi bơi giúp làm giảm lực cản của nước tác dụng lên cơ thể do tiết diện nước xâm nhập vào đường bơi giảm.

Dùng khái niệm lực cản của nước để giải thích một số hiện tượng có liên quan trong đời sống