Dùng khái niệm lực cản của nước để giải thích một số hiện tượng có liên quan trong đời sống

Dùng khái niệm lực cản của nước để giải thích một số hiện tượng có liên quan trong đời sống.

Lời giải:

– Tàu ngầm có tốc độ nhỏ hơn máy bay vì tàu ngầm chịu tác dụng lực cản của nước và làm nó di chuyển chậm hơn.

Dùng khái niệm lực cản của nước để giải thích một số hiện tượng có liên quan trong đời sống

– Vận động viên bơi lội giữ cơ thể thăng bằng khi bơi giúp làm giảm lực cản của nước tác dụng lên cơ thể do tiết diện nước xâm nhập vào đường bơi giảm.

Dùng khái niệm lực cản của nước để giải thích một số hiện tượng có liên quan trong đời sống