Đề thi học kì 1 Văn 9 Phòng GD&ĐT Quận Tây Hồ – Hà Nội năm 2022 – 2023

Đề bài

PHẦN I (6.0 điểm)

Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi sau đây:

Ông lão ôm thằng con út lên lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó, khẽ hỏi:

-Húc kia! Thầy hỏi con nhé, con là con ai?

-Là con thầy mấy lị con u.

-Thế nhà con ở đâu?

-Nhà ta ở làng chợ Dầu.

-Thế con có thích về làng chợ Dầu không?

Thằng bé nép đầu vào ngực bố trả lời khe khẽ:

– Có.

Ông lão ôm khít thằng bé vào lòng, một lúc lâu lại hỏi:

-À thầy hỏi con nhé. Thế con ủng hộ ai? Thằng bé giơ tay lên, mạnh bạo và rành rọt:

-Ủng hộ Cụ Hồ Chí Minh muôn năm! Nước mắt ông lão giàn ra, chảy ròng ròng trên hai má. Ông nói thủ thỉ:

-Ừ đúng rồi, ủng hộ Cụ Hồ con nhỉ.

Mấy hôm nay ru rú ở xó nhà, những lúc buồn khổ quá chẳng biết nói cùng ai, ông lão lại thủ thỉ với con như vậy. Ông nói như để ngỏ lòng mình, như để mình lại minh oan cho mình nữa. Anh em đồng chí biết cho bố con ông. Cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông. Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai. Chết thì chết có bao giờ dám đơn sai. Mỗi lần nói ra được vài câu như vậy nỗi khổ trong lòng ông cũng vơi đi được vài phần.

1. Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào? Nêu tên tác giả và năm ra đời của tác phẩm, nêu tên một tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 9 tập I cùng năm ra đời với tác phẩm đó. (1.0 điểm)

2. Trong đoạn hội thoại sau, nhân vật Thằng bé đã vi phạm phương châm hội thoại nào? (0.5 điểm)

– Thế con có thích về làng chợ Dầu không?

Thằng bé nép đầu vào ngực bố trả lời khe khẽ:

– Có.

3. Chỉ ra các từ láy tượng hình và từ láy tượng thanh trong đoạn văn trên. (1.0 điểm)

4. Viết đoạn văn theo phép lập luận quy nạp (khoảng 12 câu) cho thấy rõ tâm trạng của ông Hai trong đoạn trích, trong đó có sử dụng một câu ghép có thành phần trạng ngữ (gạch chân, chủ thích rõ câu ghép và thành phần trạng ngữ). (3.5 điểm)

PHẦN II (4.0 điểm)

Đọc câu chuyện và thực hiện các yêu cầu sau đây:

Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng, như vậy hươu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3m xuống đất và nằm ngay dưới đó. Sau vài phút, hươu mẹ làm một việc hết sức kỳ lạ, đó là đá vào người con mình cho đến khi nào nó chịu đứng dậy mới thôi. Khi hươu con mỏi chân và nằm, hươu mẹ lại thúc chú đứng lên. Cho đến khi thực sự đứng được, hươu mẹ lại đẩy chủ ngã xuống để hươu con phải nỗ lực tự mình đứng dậy trên đôi chân còn non nớt.

(Sưu tầm)

1. Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn văn. (0.5 điểm)

2. Sự kỳ lạ của hươu con từ khi mới chào đời cho đến khi thực sự đứng được là gì? Những việc làm của hươu mẹ đối với hươu con có ý nghĩa như thế nào? (1.0 điểm)

3. Từ nội dung câu chuyện trên, hãy viết một văn bản nghị luận (khoảng 01 trang giấy) trình bày suy nghĩ của em về vai trò của nghị lực trong cuộc sống. (2.5 điểm)