Xác định những câu văn, cụm từ cho biết thái độ và cảm xúc của người viết trong phần 3.

Xác định những câu văn, cụm từ cho biết thái độ và cảm xúc của người viết trong phần 3.

Trả lời:

Những câu văn, cụm từ cho biết thái độ và cảm xúc của người viết trong phần 3 là:

– “tóm đúng cái thần thái của trời thu”

– “Với hai sắc độ, bức tranh thu của Nguyễn Khuyến đã lan tỏa một gam xanh vừa thanh đạm vừa sâu lắng, điều mà Xuân Diệu gọi là “những điệu xanh”.

– “khung cửa ấy thật sự ăn nhập với cái vể thưa thoáng, phong quang và êm đềm vốn là ý vị riêng của mùa thu”.