Vẽ sơ đồ của mạch điện trong Hình 22.1.

Vẽ sơ đồ của mạch điện trong Hình 22.1.

Trả lời:

Các em vẽ lại sơ đồ mạch điện hình 22.1.

Vẽ sơ đồ của mạch điện trong Hình 22.1