Có một pin, một bóng đèn pin, một công tắc, các đoạn dây nối (hình bên)

Có một pin, một bóng đèn pin, một công tắc, các đoạn dây nối (hình bên). Làm cách nào để bóng đèn pin phát sáng?

: Có một pin, một bóng đèn pin, một công tắc, các đoạn dây nối

Trả lời:

Để bóng đèn pin phát sáng, ta phải dùng các đoạn dây nối để nối các dụng cụ: pin, bóng đèn, công tắc với nhau thành một mạch kín.

Ví dụ:

: Có một pin, một bóng đèn pin, một công tắc, các đoạn dây nối