Vận dụng được kiến thức về đòn bẩy để có các thao tác vận động đúng trong sinh hoạt hằng ngày

Vận dụng được kiến thức về đòn bẩy để có các thao tác vận động đúng trong sinh hoạt hằng ngày.

Trả lời:

– Nên ngồi thẳng người, đi đứng thẳng xương sống để tránh mỏi cổ.

– Khi cầm vật nặng nên đưa tay gập sát cánh tay vào bắp tay.