Lựa chọn được loại đòn bẩy phù hợp để sử dụng trong một số trường hợp đơn giản trong đời sống

Lựa chọn được loại đòn bẩy phù hợp để sử dụng trong một số trường hợp đơn giản trong đời sống.

Trả lời:

– Sử dụng đòn bẩy loại 2 như đôi đũa để lấy thức ăn được dễ dàng.

– Sử dụng đòn bẩy loại 1 như cái mở nắp hộp, cái kéo.