Trong việc đun sôi nước như hình trên, năng lượng nào là hữu ích, năng lượng nào là hao phí?

Trong việc đun sôi nước như hình trên, năng lượng nào là hữu ích, năng lượng nào là hao phí?

Lời giải:

Trong việc đun sôi nước như hình trên:

– Năng lượng hữu ích là năng lượng nhiệt làm sôi nước

– Năng lượng nào là hao phí là năng lượng tỏa nhiệt ra môi trường và năng lượng làm nóng ấm.