Hãy tìm ví dụ để minh họa cho nhận định trên?

Hãy tìm ví dụ để minh họa cho nhận định trên?

Lời giải:

Hãy tìm ví dụ để minh họa cho nhận định trên

Trong trường hợp bóng đèn sáng:

+ Năng lượng có ích là năng lượng ánh sáng để chiếu sáng.

+ Năng lượng hao phí là năng lượng nhiệt, làm cho bóng đèn nóng lên.

Hãy tìm ví dụ để minh họa cho nhận định trên

Trong trường hợp, quạt điện đang chạy:

+ Năng lượng có ích là năng lượng cơ năng tạo ra gió mát.

+ Năng lượng hao phí là năng lượng nhiệt làm nóng động cơ.