Trong những vật sau đây: thanh gỗ khô, ruột bút chì, dây nhựa, thanh thủy tinh

Trong những vật sau đây: thanh gỗ khô, ruột bút chì, dây nhựa, thanh thủy tinh, đoạn dây nhôm. Vật nào là vật dẫn điện, vật nào là vật cách điện?

Trả lời:

Vật dẫn điệnVật cách điện
Ruột bút chì

Đoạn dây nhôm

Thanh gỗ khô

Dây nhựa

Thanh thủy tinh