Kể tên những vật liệu cách điện trong các dụng cụ và thiết bị điện thường dùng mà em biết

Kể tên những vật liệu cách điện trong các dụng cụ và thiết bị điện thường dùng mà em biết.

Trả lời:

– Vỏ dây điện: Cách ly hai lõi dây điện với nhau và cách ly hai lõi dây điện với bên ngoài.

Kể tên những vật liệu cách điện trong các dụng cụ và thiết bị điện thường dùng

– Thân phích cắm điện: Cách ly hai chốt phích cắm với nhau và cách ly các phần tử mang điện bên trong với môi trường bên ngoài.

Kể tên những vật liệu cách điện trong các dụng cụ và thiết bị điện thường dùng