Trong gia đình em có thiết bị điện nào dùng rơle? Rơle trong các thiết bị đó có công dụng gì?

Trong gia đình em có thiết bị điện nào dùng rơle? Rơle trong các thiết bị đó có công dụng gì?

Trả lời:

Các thiết bị điện nào dùng rơle: tủ lạnh, tủ điện, tủ điều khiển hay các loại máy móc công nghiệp…

Công dụng: có tác dụng điều khiển đóng, ngắt mạch điện tự động.