Nhà em có lắp chuông điện không? Chuông điện thường được đặt ở vị trí nào trong nhà?

Nhà em có lắp chuông điện không? Chuông điện thường được đặt ở vị trí nào trong nhà? Nó có công dụng gì?

Trả lời:

Nhà em có lắp chuông điện. Chuông điện thường được đặt ở cửa nhà.

Thiết bị điệnCông dụng
Chuông điệnPhát ra âm thanh khi có dòng điện chạy qua.