Tìm những chi tiết miêu tả thái độ của Ma sơ Giám đốc Cô nhi viện lúc được yêu cầu mở của nhà nguyện

Tìm những chi tiết miêu tả thái độ của Ma sơ Giám đốc Cô nhi viện lúc được yêu cầu mở của nhà nguyện. Nêu nhận xét về nhân vật này.

Trả lời:

=> Khi đến thì biết tin Giám đốc ma sơ đang ốm và chìa khóa là do Giám đốc cầm, khi nghe tin bị phong tỏa thì ma sơ dơ làm dấu thánh rồi tất bật đi luôn và nửa giờ sau không quay lại.

=> Mới chỉ qua một đêm, ma xơ đã gầy rộc hẳn đi. Bà cúi xuống, đôi tay gầy guộc run rẩy lần tìm chiếc chìa khóa nhà nguyện. Có lẽ bà đã đếm qua nó cả chục lần nhưng vẫn tìm, tìm hoài. Cuối cùng thì bà cũng giữ lấy một chiếc.

=> Giám đốc Cô nhi viện là nhân  vật có lòng thương người, bà hiểu đuuowjc tình cảnh bấy giờ ra sao và bà quyết giữ những đứa trẻ lại cho dù có phải mất mạng. Tuy trong phần 2 bà có chút nói dối nhưng lời nói ấy chỉ mong sao các anh lính không kiểm tra nhà nguyện và những đứa trẻ kia an toàn.