Tìm những chi tiết trong phần 2 của văn bản miêu tả tâm trạng của người lính giải phóng

Tìm những chi tiết trong phần 2 của văn bản miêu tả tâm trạng của người lính giải phóng trong đêm cuối cùng của chiến tranh.

Trả lời:

=> Thân xác căng hết lên, lắng nghe tiếng bước chân chiến thắng của đồng đội, lo làm nhiệm vụ được giao và tuyệt nhiên mọi người không ai chớp mắt.

=> Khi tuần thì phát hiện bóng đen và chúng tôitheo dõi nhưng khi đến nhà nguyện thì bóng đen không may bước hụt nhưng rất nhanh bóng đen đấy vụt mất và chúng tôi không đuổi theo.