Thí nghiệm: Chuẩn bị: Nguồn điện 6 V, Bóng đèn pin Đ, Công tắc K

Thí nghiệm

Chuẩn bị:

– Nguồn điện 6 V.

– Bóng đèn pin Đ.

– Công tắc K.

– Bình đựng dung dịch muối copper (II) sulfate (CuSO4).

– Hai thỏi than được nối với hai cực của nguồn điện.

Tiến hành:

– Lắp mạch điện như Hình 23.4.

– Đóng công tắc K, quan sát hiện tượng xảy ra. Đèn Đ có sáng không? Sau vài phút, nhấc thỏi than nối với cực âm của nguồn điện ra ngoài, thỏi than có màu gì?

Thí nghiệm. Dụng cụ:Nguồn điện 6 V

Trả lời:

– Khi đóng công tắc, ta thấy đèn Đ có sáng.

– Sau vài phút, nhấc thỏi than nối với cực âm của nguồn điện ra ngoài, thỏi than có màu hơi đỏ gạch (được phủ một lớp đồng).