Nêu ví dụ ứng dụng tác dụng phát sáng của dòng điện trong thực tế.

Nêu ví dụ ứng dụng tác dụng phát sáng của dòng điện trong thực tế.

Trả lời:

Ví dụ ứng dụng tác dụng phát sáng của dòng điện trong thực tế:

– Làm sáng bóng đèn bút thử điện để nhận biết có điện hay không.

– Làm đèn đi – ốt phát quang (đèn LED) trong các dụng cụ như ra – đi – ô, máy tính, điện thoại…

– Làm đèn ống phát sáng: Có chất bột phát quang phủ bên trong thành ống. Khi dòng điện chạy qua, chất bột này phát sáng nên đèn nóng lên rất ít.