Thí nghiệm: Chuẩn bị: Bình cầu với nút cao su có ống thủy tinh xuyên qua.

Thí nghiệm

Chuẩn bị:

– Bình cầu với nút cao su có ống thủy tinh xuyên qua.

– Cốc nước màu.

Tiến hành:

– Nhúng đầu ống thủy tinh xuyên qua nút cao su và nước màu.

– Dùng ngón tay cái bịt chặt đầu còn lại của ống rồi rút ống ra khỏi nước sao cho trong ống còn giữ lại một giọt nước màu (Hình 29.6a).

– Lắp nút cao su có gắn ống thủy tinh trên vào bình cầu.

– Quan sát, mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra đối với giọt nước màu trong ống thủy tinh khi chỉ cần xoa hai tay vào nhau rồi áp vào bình cầu.

Thí nghiệm.Chuẩn bị:Bình cầu với nút cao su có ống thủy tinh xuyên qua

Trả lời:

– Khi xoa hai tay vào nhau rồi áp hai bàn tay vào bình cầu, ta thấy hiện tượng: Giọt nước màu trong ống thủy tinh đi lên.

– Giải thích: Khi ta xoa tay vào nhau thì hai lòng bàn tay ta nóng lên, sau đó áp hai tay vào bình cầu thì năng lượng nhiệt từ hai tay sẽ truyền sang bình cầu làm bình nóng lên dẫn tới không khí trong bình nở ra (tăng thể tích) và tác dụng lực đẩy lên giọt nước màu làm giọt nước màu đi lên.