Theo văn bản trên, một tác phẩm văn học được xem là hấp dẫn khi tác phẩm ấy khiến cho người đọc:

Theo văn bản trên, một tác phẩm văn học được xem là hấp dẫn khi tác phẩm ấy khiến cho người đọc:

A. Mải mê đọc và quên hết những gì đang diễn ra

B. Thích thú đi tìm “phép mầu” kì diệu của văn học

C. Thấy sống dậy cả một thế giới đã lùi sâu vào dĩ vãng

D. Cùng sống với thế giới do nhà văn sáng tạo ra

Trả lời:

Dựa vào câu văn “Tác phẩm văn học có sức hấp dẫn làm cho người đọc nhập vào cái thế giới do nhà văn sáng tạo ra”

Đáp án: D