Chiêm nghiệm của Nguyễn Đình Thi về “bừng thức tỉnh, tự nhận thấy rõ tâm hồn mình

Chiêm nghiệm của Nguyễn Đình Thi về “bừng thức tỉnh, tự nhận thấy rõ tâm hồn mình, thực sự tìm thấy mình” khi đến với văn học cho biết điều gì?

A. Vai trò của nhà văn đối với nghệ thuật

B. Sứ mệnh của văn hoá nghệ thuật

C. Chức năng, giá trị của văn hoá nghệ thuật

D. Khả năng thanh lọc tâm hồn của văn học

Trả lời:

Đọc kĩ câu chiêm nghiệm của Nguyễn Đình Thi có thể thấy rằng, chỉ khi văn học có khả năng thanh lọc tâm hồn thì con người ta mới trở nên bừng tỉnh và nhìn nhận rõ ràng về chính bản thân.

Đáp án: D