Tại sao trong phòng thí nghiệm hình 28.8 nhiệt độ của cốc nước đặt trong lồng kính

Tại sao trong phòng thí nghiệm hình 28.8 nhiệt độ của cốc nước đặt trong lồng kính lại cao hơn nhiệt độ của cốc nước đặt ở ngoài lồng kính?

Trả lời:

Do khi năng lượng bức xạ của tia sáng mặt trời, xuyên qua lồng kính, được hấp thụ và phân tán trở lại thành nhiệt lượng cho bầu không gian bên trong, dẫn đến nhiệt độ của cốc nước đặt ở ngoài lồng kính cao hơn