Phích (bình thủy) là dụng cụ dùng để giữ nước nóng, có hai lớp thủy tinh

Phích (bình thủy) là dụng cụ dùng để giữ nước nóng, có hai lớp thủy tinh. Giữa hai lớp thủy tinh là chân không. Hai mặt đối diện của hai lớp thủy tinh thường được tráng bạc. Phích có nút đậy kín. Hãy phân tích tác dụng của các bộ phận sau đây của phích: lớp chân không; hai mặt thủy tinh tráng bạc; nút.

Phích (bình thủy) là dụng cụ dùng để giữ nước nóng, có hai lớp thủy tinh

Trả lời:

Phân tích tác dụng của các bộ phận của phích:

– Lớp chân không có tác dụng ngăn cản sự dẫn nhiệt.

– Hai mặt thủy tinh tráng bạc có tác dụng phản xạ các tia nhiệt trở lại nước đựng trong phích.

– Nút có tác dụng ngăn cản sự truyền nhiệt bằng đối lưu ra bên ngoài.