Tác giả mượn hình ảnh chiếc xe Lếch – xớt và cây ô liu để nói về điều gì?

Tác giả mượn hình ảnh chiếc xe Lếch – xớt và cây ô liu để nói về điều gì?

Trả lời:

– Chiếc xe Lếch – xớt tượng trưng cho những gì hiện đại, tượng trung cho sự phát triển và toàn cầu hóa.

– Cây ô liu tượng trưng cho sự truyền thống, cho bản sắc văn hóa.