Quan sát Hình 1.6 (trang 9): Khi sử dụng ampe kế để đo cường độ dòng điện

Quan sát Hình 1.6 (trang 9): Khi sử dụng ampe kế để đo cường độ dòng điện, cần mắc ampe kế vào mạch điện như thế nào?

Quan sát Hình 1.6 (trang 9): Khi sử dụng ampe kế để đo cường độ

Trả lời:

Khi sử dụng ampe kế để đo cường độ dòng điện, ta cần mắc ampe kế vào mạch điện sao cho chốt dương (+) của ampe kế với cực dương (+) của nguồn điện. Chốt âm (-) của ampe kế mắc với thiết bị điện về phía cực âm (-) của nguồn điện.

Ví dụ:

Quan sát Hình 1.6 (trang 9): Khi sử dụng ampe kế để đo cường độ