Phương án nào sau đây không thể hiện nội dung của khổ thứ tư?

Phương án nào sau đây không thể hiện nội dung của khổ thứ tư?

A. Sự bất tử hóa vẻ đẹp cao cả của người nữ thanh niên xung phong

B. Cảm hứng ca ngợi, trân trọng sự hi sinh cao cả của người nữ thanh niên xung phong

C. Nỗi đau đớn, bi thương trước sự hi sinh của người nữ thanh niên xung phong

D. Ý nghĩa cao cả của sự hi sinh dũng cảm ở những người nữ thanh niên xung phong

Trả lời:

Đáp án: D. Ý nghĩa cao cả của sự hi sinh dũng cảm ở những người nữ thanh niên xung phong.