Nhân vật trữ tình là ai và bộc lộ cảm xúc về điều gì?

Nhân vật trữ tình là ai và bộc lộ cảm xúc về điều gì?

Trả lời:

Nhân vật trữ tình trong bài thơ là tác giả.

Bộc lộ thế giới quan, thế giới tinh thần để nói lên tâm trạng, tình cảm, cảm xúc đối với quê hương đất nước đồng thời cũng cho ta thấy được sự tự hào về truyền thống anh hùng, bất khuất của nhân dân Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến.