Bài thơ có các hình ảnh từ những biện pháp tu từ,… đặc sắc nào?

Bài thơ có các hình ảnh từ những biện pháp tu từ,… đặc sắc nào? Các yếu tố đó có tác dụng ra sao trong việc bộc lộ cảm xúc, suy ngẫm,… của tác giả?

Trả lời:

Các hình ảnh từ những biện pháp tu từ: Điệp từ (những, của, chúng ta,….), điệp cấu trúc cú pháp (Trời xanh đây là của chúng ta/ Núi rừng đây là của chúng ta, Những cánh đồng…/ Những ngả đường…./ Những dòng sông….), điệp ngữ (đây là chúng ta), nhân hóa (trời thu thay áo mới, gió thổi rừng tre phấp phới,…), so sánh.

Những biện pháp đã tạo cho tác giả bộc lộ mọi cung bậc cảm xúc đến với độc giả, khiến cho bài thơ vừa linh động, gần gũi thân mật nhưng không kém phần hào hùng về bức tượng đài hình ảnh đất nước trong khoảng chiến đấu và chiến thắng.