Nhận biết được sự truyền năng lượng trong một số tình huống đơn giản thường gặp?

Nhận biết được sự truyền năng lượng trong một số tình huống đơn giản thường gặp?

Lời giải:

– Đạp xe.

Năng lượng hóa học từ thức ăn:

+ Chuyển hóa thành cơ năng dưới dạng động năng để đạp xe đi học.

+ Chuyển hóa một phần thành năng lượng nhiệt làm nóng cơ thể.

Nhận biết được sự truyền năng lượng trong một số tình huống đơn giản thường gặp

– Mẹ bế em bé ở một độ cao so với mặt đất.

Năng lượng hóa học từ thức ăn:

+ Chuyển hóa thành cơ năng dưới dạng động năng để mẹ có thể nhấc em bé

+ Chuyển hóa thành thế năng khi em bé ở yên trên tay mẹ.

+ Chuyển hóa một phần sang nhiệt năng làm nóng cơ thể.