Ngay từ lớp 6, các em đã được làm quen với năng lượng nhiệt

Ngay từ lớp 6, các em đã được làm quen với năng lượng nhiệt. Theo em, năng lượng nhiệt là gì và tại sao mọi vật đều luôn có năng lượng này?

Trả lời:

– Năng lượng nhiệt là năng lượng mà vật có được nhờ chuyển động nhiệt.

– Mọi vật đều luôn có năng lượng này vì mọi vật đều được cấu tạo từ các phân tử, nguyên tử chuyển động hỗn loạn không ngừng nên mọi vật đều có nhiệt năng.