ID7-6. Hiện nay trên thế giới dã phát hiện khoảng bao nhiêu loài động vật?

Hiện nay trên thế giới dã phát hiện khoảng bao nhiêu loài động vật ?

A. 1,5 triệu loài.

B. 2,5 triệu loài.

C. 1,2 triệu loài.

D. 1,8 triệu loài.

Lời giải

Hiện nay trên thế giới dã phát hiện khoảng 1,5 triệu loài động vật

Đáp án A

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận