ID7-34. Giới động vật ngày nay được sắp xếp vào bao nhiêu ngành?

Giới động vật ngày nay được sắp xếp vào bao nhiêu ngành? Ở chương trình sinh học 7 đề cập đến mấy ngành chủ yếu?

A. Hơn 20 ngành. Ở chương trình sinh học 7 đề cập đến 8 ngành chủ yếu.

B. Hơn 10 ngành. Ở chương trình sinh học 7 đề cập đến 5 ngành chủ yếu.

C. Hơn 15 ngành. Ở chương trình sinh học 7 đề cập đến 9 ngành chủ yếu.

D. Hơn 50 ngành. Ở chương trình sinh học 7 đề cập đến 20 ngành chủ yếu.

Lời giải

Giới động vật ngày nay được sắp xếp vào hơn 20 ngành. Ở chương trình sinh học 7 đề cập đến 8 ngành chủ yếu.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận