ID7-33: Sinh học 7 giúp ta tìm hiểu về mấy ngành động vật?

Sinh học 7 giúp ta tìm hiểu về mấy ngành động vật?

A. 2

B. 6

C. 4

D. 5

Lời giải

Sinh học 7 giúp ta tìm hiểu về 6 ngành động vật.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận