ID7-28. Đặc điểm có ở động vật là:

Đặc điểm có ở động vật là:

A. Có diệp lục

B. Có thần kinh và giác quan

C. Có thành xenlulôzơ ở tế bào.

D. Lớn lên và sinh sản

Lời giải

Động vật có thần kinh và giác quan.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận