ID7-27. Đặc điểm chỉ có ở động vật là

Đặc điểm chỉ có ở động vật là

1. Có cơ quan di chuyển

2. Có cấu tạo từ tế bào. 

3. Tự dưỡng

4. Dị dưỡng.

5. Cần ánh sáng mặt trời. 

6. Có thần kinh và giác quan.

Tổ hợp đúng là :

A. 1, 4, 6.

B. 1,2, 3

C. 2, 3, 6.

D. 3, 4, 5.

Lời giải:

Đặc điểm chỉ có ở động vật là

+ Có cơ quan di chuyển.

+ Dị dưỡng.

+ Có thần kinh và giác quan.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận