ID6-61. Thực vật không có hoa khác thực vật có hoa ở những điểm nào?

Thực vật không có hoa khác thực vật có hoa ở những điểm nào ?

A. Thực vật không có hoa thì cả đời chúng không bao giờ ra hoa.

B. Thực vật có hoa đến một thời kì nhất định trong đời sống thì ra hoa, tạo quả và kết hạt.

C. Câu A và B đúng.

D. Câu A và B sai.

Lời giải

+ Thực vật có hoa: đến một thời kì nhất định trong đời sống thì ra hoa, tạo quả và kết quả.

+ Thực vật không có hoa: thì cả đời cũng không bao giờ ra hoa.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận