ID6-63. Cơ quan nào dưới đây chỉ có ở thực vật có hoa?

Cơ quan nào dưới đây chỉ có ở thực vật có hoa ?

A. Quả

B. Hạt

C. Rễ

D. Thân

Lời giải

Quả là kết quả từ phần phát triển của một hoặc nhiều hoa. Sau quá trình thụ tinh, noãn của thực vật sẽ biến đổi thành hạt chỉ có ở thực vật có hoa.

Rễ và thân là cơ quan sinh dưỡng của cây (có ở cả thực vật có hoa và thực vật không có hoa).

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận