ID6-59. Cơ thể thực vật có hoa gồm hai loại cơ quan là

Cơ thể thực vật có hoa gồm hai loại cơ quan là

A. cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản

B. cơ quan nuôi dưỡng và cơ quan phát triển nòi giống.

C. cơ quan hoa, quả, hạt và cơ quan rễ, thân, lá

D. cơ quan sinh trưởng và cơ quan phát triển.

Lời giải:

Cơ thế thực vật có hoa gồm hai loại cơ quan là: cơ quan sinh dưỡng có chức năng nuôi dưỡng cây và cơ quan sinh sản giúp duy trì nòi giống.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận