ID6-56. Nhóm các cơ quan sinh sản của thực vật không bao gồm thành phần nào dưới đây?

Nhóm các cơ quan sinh sản của thực vật không bao gồm thành phần nào dưới đây ?

A. Hạt

B. Hoa

C. Quả

D. Rễ

Lời giải

Rễ là cơ quan hấp thụ nước và ion khoáng ở thực vật, là cơ quan sinh dưỡng.

Hạt, hoa, quả là cơ quan sinh sản của thực vật.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận