ID6-27. Cặp nào dưới đây gồm hai loài thực vật có môi trường sống…

Cặp nào dưới đây gồm hai loài thực vật có môi trường sống tương tự nhau ?

A. Rau dừa nước và rau mác

B. Rong đuôi chó và rau sam

C. Bèo tây và sen đá

D. Bèo cái và ngô

Lời giải

Rau dừa nước và rau mác sống ở môi trường nước không sâu, ao hồ hoặc đầm nước ngọt.

B. Rong đuôi chó sống trong nước, nhưng rau sam sống trên cạn.

C. Bèo tây sống trên mặt nước, còn sen đá sống trên cạn

D. Bèo cái sống trên mặt nước, ngô sống trên cạn

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận