ID6-25. Theo phân loại học, “cây” nào dưới đây không được xếp

Theo phân loại học, “cây” nào dưới đây không được xếp cùng nhóm với những cây còn lại?

A. Cây nấm

B. Cây táu

C. Cây roi

D. Cây gấc

Lời giải

Cây nấm thuộc nhóm Nấm, không phải là thực vật, các cây còn lại thuộc nhóm Thực vật.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận