ID6-197. Rễ gồm mấy miền?

Rễ gồm mấy miền?

A. Rễ gồm bốn miền: miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng, miền chóp rễ.

B. Rễ gổm ba miền: miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng,

C. Rễ gồm hai miền: miền trưởng thành, miền hút.

D. Rễ chỉ gồm miền hút.

Lời giải

Người ta phân chia phần rễ cây mọc trong đất thành 4 miền: miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng và miền chóp rễ.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận