ID12-70: Một mạch của gen có A + T = 570 nuclêôtit, gen dài 646 nm. Tỷ lệ từng loại nuclêôtit

Một mạch của gen có A + T = 570 nuclêôtit, gen dài 646 nm, Tỷ lệ từng loại nuclêôtit của gen trên là:

A. A = T = 30%; G = X = 70%

B. A = T = 30%; G = X = 20%

C. A = T = 15%; G = X = 35%

D. A = T = 35%; G = X = 15%

Lời giải

Tổng số nuclêôtit của gen là: N = \(L = \frac{N}{2} \times 3,4\) = 6460 : 3,4 × 2 = 3800 (nuclêôtit)

Theo nguyên tắc bổ sung, ta có số nuclêôtit loại A là : A= A1 + T1 = 570

%A = %T = 570/3800 = 15%

&G = %X = 50% – 15% = 35%

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận