ID12-48: Các nuclêôtit trên hai mạch của gen liên kết với nhau theo

Các nuclêôtit trên hai mạch của gen liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung thì khẳng định nào sau đây sai?

A. A = T

B. G1= X2

C. A1 + T1 = G2 + X2

D.  A + G = N/2

Lời giải

Theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T, G liên kết với X → Trong gen A = T → A đúng

A mạch này bằng T mạch kia, G mạch này bằng X mạch kia → G1 = X2 → B đúng

C sai vì A1 + T1 = A2 + T2 ≠ G2 + X2

D đúng vì A + G = A1 + A2 + G1 + G2 = A1 + T1 + G1 + X1 = N/2

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận